We Are Waiting For You!
Hacettepe University Promotion Days will take place in Beytepe Campus between 29-31 July. All the colors of life are here... What about you?
H-Mech is the winner of TEKNOFEST..
For details,
For details,
Qs Ranking by subject, 2023
FEANI index
Research Projects
Theses

Phd Theses Completed in the Department of Mechanical Engineering


2019

Tez Adı: ROBUST DATA-DRIVEN FIXED-ORDER H∞ CONTROLLER SYNTHESIS USING CONVEX OPTIMIZATION
Thesis Title: ROBUST DATA-DRIVEN FIXED-ORDER H∞ CONTROLLER SYNTHESIS USING CONVEX OPTIMIZATION
Yazar: Ersin DAŞ
Danışman: Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF TITANIUM FOAM SCAFFOLDS AS BONE SUBSTITUTE MATERIALS
Thesis Title:  PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF TITANIUM FOAM SCAFFOLDS AS BONE SUBSTITUTE MATERIALS
Author: ÇETİNEL OKTAY
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

 


MS Theses Completed in the Department of Mechanical Engineering


2019


Tez Adı: AN ELECTRIFICATION SOLUTION FOR ISTANBUL METROBUS LINE 
Thesis Title: AN ELECTRIFICATION SOLUTION FOR ISTANBUL METROBUS LINE 
Author: MUSTAFA NİCEM TANYERİ
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: İÇ İÇE GEÇMİŞ SİLİNDİRİK, YÜKSEK BASINÇ ALTINDA ÇALIŞABİLEN, YÜKSEK SIZDIRMAZLIĞA SAHİP TİTANYUM TÜPÜN, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK DENEYSEL KAYNAK PARAMETRE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI İLE ELDE EDİLMESİ
Thesis Title: İÇ İÇE GEÇMİŞ SİLİNDİRİK, YÜKSEK BASINÇ ALTINDA ÇALIŞABİLEN, YÜKSEK SIZDIRMAZLIĞA SAHİP TİTANYUM TÜPÜN, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK DENEYSEL KAYNAK PARAMETRE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI İLE ELDE EDİLMESİ
Author: TOLGA ÖZKAYA
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: HİBRİT ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ALGORİTMALARININ PARALEL HİBRİT ARAÇLARDA ANALİZİ VE DİNANOMETRE TESTLERİYLE DOĞRULANMASI
Thesis Title: HİBRİT ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ALGORİTMALARININ PARALEL HİBRİT ARAÇLARDA ANALİZİ VE DİNANOMETRE TESTLERİYLE DOĞRULANMASI
Author: BAYRAMCAN İNCE
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: DESIGNING A MECHANISM OF LIFTING SUSPENSION IN WHEELED ARMOURED VEHICLES
Thesis Title: DESIGNING A MECHANISM OF LIFTING SUSPENSION IN WHEELED ARMOURED VEHICLES
Author: ÇEVİK AHMET ÇAĞKAN
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yeni bir tramvayın gövde ve şasisinin statik, dinamik ve çarpışma yükleri altında sonlu elemanlar yöntemi ile tasarımı ve optimizasyonu
Thesis Title: Yeni bir tramvayın gövde ve şasisinin statik, dinamik ve çarpışma yükleri altında sonlu elemanlar yöntemi ile tasarımı ve optimizasyonu
Author: SEYEDI ALIREZA
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı:  ESTIMATION OF STRESS INTENSITY FACTORS FOR CRACKED FINITE PLATES USING A HYBRID MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FINITE ELEMENT METHOD
Thesis Title:  ESTIMATION OF STRESS INTENSITY FACTORS FOR CRACKED FINITE PLATES USING A HYBRID MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FINITE ELEMENT METHOD
Author: YABİR YUSUF
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract


2018


Tez Adı: Iq-Bike: çevreci, sağlıklı, enerji maliyeti düşük, paralel hibrit, yenilikçi bir şehir içi ulaşım aracı
Thesis Title: Iq-Bike: an enviroment-friendly, healthy, energetically low cost, parallel hybrid, novel urban transportation vehicle
Yazar: Ali Emre Utaş
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ünver, Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2018
Abstract

Tez Adı: Broş kesici takımların dizaynı için dişli açma simülasyonu
Thesis Title: Simulation of gear cutting for design of broach cutting tools
Yazar: Metin Koray Yalçın
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Uzaktan komutalı stabilize silah sistemlerinde lineer olmayan etkilerin modellenmesi
Thesis Title: Modeling of non-linear effect in remote controlled stabilized gun systems
Author: Ahmet Tatar
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Nano-melez sistemlerin karbon fiber takviyeli polimer matris kompozitlerde (KFTP) arayüz toklaştırma amacıyla kullanımı
Thesis Title:  Use of nano-hybrid systems in carbon fiber reinforced polymer matrix composites (CFRP) for interfacial toughening
Author: Melike Kılıçoğlu
Danışman: Doç. Dr. Bora Maviş, Yrd. Doç. Dr. Erhan Bat
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Yüksek sıcaklık şekil hafızalı alaşımların fonksiyonel yorulma ömürlerini incelemek üzere fonksiyonel yorulma test cihazı geliştirilmesi ve bu alaşımların fonksiyonel yorulma ömürlerinin tayini
Thesis Title:  The development of a fatigue test machine to investigate the functional fatigue life of high temperature shape memory alloys and the determination of the functional fatigue life of these alloys
Yazar: Hasan Hüseyin Saygılı
Danışman: Doç. Dr. Benat Koçkar
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Projektillerle çarpışma durumunda fonksiyonel olarak değişen plakaların dinamik davranışının incelenmesi
Thesis Title:  The investigation of the dynamical behaviour of functionally graded plates in collision with projectiles
Yazar: Eralp Fahri Önoğlu
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Askeri araç ön far sistemi opto-mekanik tasarım ve analizi
Thesis Title:  Opto-mechanical design and analysis of military vehicle headlight system
Author: Bilge Yanık Bekar
Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi Emir Kutluay
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Uçak elektronik sistemi soğutma pompasının sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak mekanik tasarımı
Thesis Title:  Mechanical design of an aircraft electronic system cooling pump using finite element methods
Yazar: Yağız Altunay
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Piezoelektrik fan kullanılarak oluşturulan bir akış alanında fin optimizasyonu
Thesis Title:  Fin optimization in a flow field induced by piezoelectric fan
Author: Erol Uç
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract


2017


Tez Adı: Lineer olmayan sonlu elemanlar modeli kullanılarak jant içi elektrik motorunun mekanik ve yorulma analizinin yapılması
Thesis Title: In wheel electrical motor's mechanical and fatigue analysis by using non-liner finite element modeling
Author: Uğur Görkem Çakıcı
Supervisor:  Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Mobil platform sabitlendirici ayaklarının statik, dinamik ve yorulma analizlerinin sonlu elemanlar simülasyonu
Thesis Title: Static, dynamic and fatigue analyses of mobile platform stabilizer legs using finite element simulation
Author: Sezin Çetinkaya
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Lityum iyon pillerin ısıl modellemesi
Thesis Title: Thermal modeling of lithium ion batteries
Author:  Emre Gümüşsu
Supervisor:   Assist.Prof. Dr. Özgür Ekici
Abstract

Tez Adı: Aksesuar kayış sistemlerinde enine (yanal) titreşimin azaltılması: Kayış gergisinin model öngörülü kontrolü
Thesis Title: Reduction of transverse vibration of a serpentine belt system: Model predictive control of a belt tensioner
Author: Veysel Murat Önal
Supervisor:   Assist.Prof. Dr. Can Ulaş Doğruer
Abstract


2016


Tez Adı: Ortotropik fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin rijit zımbalar altında temas mekaniğinin sonlu elemanlar methodu ile incelenmesi
Thesis Title :Finite element analysis of contact mechanics of rigid punches sliding over a graded orthotropic medium
Author: Korhan Babacan Yılmaz
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım; Prof. Dr. Mehmet Ali Güler
Abstract

Tez Adı: İtki vektör kontrolünde kullanilmakta olan volkanize edilmiş silikon kauçuk-çelik esnek eklem yapisinin sonlu elemanlar modeli ile analizi
Thesis Title: Finite element modelling of vulcanized silicon rubber-steel flexure joints used in thrust vector control
Author: Ahmet Aydoğan
Supervisor:  Assist.Prof. Dr. Mehmet Okan Görtan
Abstract

Tez Adı: Alüminyum ve magnezyum alaşım levha kompozitlerinin çekme, darbe ve çatlak analizlerinin sonlu elemanlar simülasyonu
Thesis Title: Tensile, impact and crack analyses of aluminum and magnesium alloy plate composites' using finite element simulation
Author:: Muhammet Ali Sarıgeçili
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Araç hava emiş sistemleri için termoelektrik enerji hasatlama ve kablosuz iletişim özelliklerine sahip basınç izleme sistemi
Thesis Title: A pressure monitoring system with thermoelectric energy harvesting and wireless communication feature for air induction system of vehicles
Author: Enis Kadir San
Danışman: Assist.Prof. Dr. Bilsay Sümer
Abstract

Tez Adı: Bir seyahat otobüsü kabini içerisindeki hava akışı ve sıcaklık dağılımının analizi
Thesis Title: Air flow and temperature distribution analysis in a coach bus cabin
Author: Gökhan Güney
Supervisor: Assist.Prof. Dr. Özgür Ekici
Abstract


2015


Title: Eksik tahrikli güç aktarım sisteminin servo kontrolü: Bir çift düz dişlinin analizi/ Servo control of underactuated power transmission system: Analysis of a spur gear pair
Author:  Abbas Khoshvaght Pirsoltan
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Can Ulaş DOĞRUER
Abstract

Title: Diferansiyel tiplerinin araç yol tutuşu üzerine etkileri/Effects of differential types on vehicle handling
Author : Muhammed Yüksel 
Supervisor : Assist.Prof.Dr. S. Cağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title : Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) yapılmış kabukların farklı sınır koşulları altındaki dinamik davranışlarının sonlu elemanlar analizi kullanarak hesaplanması/ Calculation of dynamic behaviour of functionally graded material /FGM) shells under different boundary conditions by using finite element analysis 
Author : Serhat SUERİ 
Supervisor : Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : 11000 SHPlik bir Turboprop Motorun Ön Yataklama Yapısında Yorulma ve Çatlak Büyüme Analizleri ve Validasyonu/ Fatigue and crack propagation analysis of a 11000 shp turboprop engine front bearing structure and validation
Author : Ayşegül YAMANER
Supervisor : Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Niti Şekil Bellek Alaşımların Süperelastik Özelliklerinin Termo-Mekanik İşlemler İle İyileştirilmesi / Enhancement of superelastic properties of nıtı shape memory alloys with thermo-mechanical processes 
Author : Hüseyin Onur ERDOĞAN
Supervisor : Assoc.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title : Geniş Bantlı ve Düşük Frekanslı Mekanik Titreşimler İçin Esnek Piezoelektrik Enerji Hasadı Sistemi Tasarımı ve Üretimi/ Design and fabrication of a flexible piezoelectric energy harversting system for broadband and low – frequency mechanical vibrations
Author : Hasan Göksenin ÇETİN
Supervisor : Assist.Prof.Dr. Bilsay SÜMER
Abstract

Title : Piezoelektrik Tahrikli Doğrusal Hareket Mekanizma Tasarımı / Design of Linear Movement Mechanisms with Piezoelektric Actuator 
Author : Sezgin KOCAER
Supervisor : Assist.Prof.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Akış problemleri için Lattice Boltzmann Yöntemi ve Uygulamaları / The Lattice Boltzmann Method for Fluid Flows and Its Applications
Author : Zekeriya ÖZCAN
Süpervisor : Assist.Prof.Dr. Özgür EKİCİ
Abstract

Title : C67 Yay Çeliklerinin Deformasyon Karakteristiklerinin Yüksek Gerinimlere Kadar Belirlenmesi ve sac Rulman Bileziği Şekillendirme Adımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi / Determining the deformation Characteristics of C67 Spring Steel up to high strains and anaylsis of metal forming increments of sheet metal bearing rings with finite elements method 
Author : Halil Onat TUĞRUL
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract


2014


Title: M1 Sınıfında Elektrikli Spor Bir Aracın Gövdesinin Tasarımı Ve Üretimi/Design And Manufacturing Of The Body Of An M1 Category Sport Electric Vehicle 
Author: Turan SOYÖZEN
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Engin TANIK
Abstract

Title:Merkezi Diferansiyelin Çoklu Model Geçişiyle Aktif Kontrolü / Multi Model Switching Control Of The Central Differential Mechanısm
Author:Eray Teoman ÖNDER
Supervisor: Assist.Prof.Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Automatic riveting machine NC code generation and comparison by using different software systems for production of passenger plane shell
Author: Osman Emre ÇELEK
Supervisor: Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Free Vibration Analysis of functionally Graded Micro-Bemas With Tapered Cross Section 
Author: Duygu İPCİ
Supervisor: Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Desing and Manifacturing of a New Type Monorail Crane, Moving on Both Horizontal and Angular Rails Also Climbing on Vertical Rails, by Using Finite Element Analysis 
Author: Gürbüz YILMAZ
Supervisor: Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Structural Design and Analysis of a Composite Owerrapped Pressure Vessel Used ın Space Applications 
Author: Muzaffer ÇETİN
Supervisor: Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Design of Gain Sheduled Robust Wheel Slip Controller For Passenger Vehicles 
Author : Morteza Dousti
Supervisor: Assist.Prof.Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Modelling of thermal and water management in automotive polymer electrolyte membrane fuel cell systems / Otomotiv polimer membran elektrolit yakıt hücresi sistemlerinin ısıl ve su yönetiminin modellenmesi
Author: Abdurrazzak AKROOT
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Özgür EKİCİ
Abstract

Title: Numerical analysis and manufacturing of elastomers utilizing shape deposition manufacturing method to design a rugged robot 
Author: Behrang Shamsadhinlo
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title: Design and analysis of compliant spatial mechanisims using finite element method
Author: Göktuğ Burak ÇALIK 
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Volkan PARLAKTAŞ
Abstract


2013


Tittle: Development of a novel heat treatment method for enhancing the wear resistance of 32CrMoV steel
Author: Hande ÖZCAN
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Production and characterization of porous NiTi alloys
Author: Şule ÇAKMAK
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Enhancement of the low temperature deformation ability of magnesium alloys 
Author: Vahid ATTARİ
Supervisor: Asist.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Design, fabrication and characterization of bio-inspired micro-nano new generation polymer fiber array 
Author: Peyman ANSARİ
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Bilsay SÜMER
Abstract

Title: Effect of boehmite and alumina particles functionalized with fatty acids on the scratch resistance of alkyd resins
Author: İdil ÖĞRETİM
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora MAVİŞ
Abstract

Title: Design of a slip observer and road adhesion coefficient estimator for road vehicles
Author: ARASH HOSSEINIAN AHANGARNEJAD
Supervisor: Asist.Prof.Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Design and optimization of climbing robots utilizing micro-fiber arrays
Author: Ahmet ÇALIŞ
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Fiber modelling and characterisation for climbing robots
Author : Ergül İLASLAN
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Improvement of industrial path following robot
Author : Kıvanç İREN
Supervisor : Asist.Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Design of ferromagnetic surface climbing robot
Author : Ömer Barışkan YASAN
Supervisor : Assist.Prof.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Investigation of compliant mechanisms by using finite element method
Author : Gaye KAPLAN
Supervisor : Assoc.Prof.Dr. Volkan PARLAKTAŞ
Abstract


2012


Title: Structural design of the horizontal stabilizer of an acrobatic plane
Author: Mehmet YAŞARTEKİN
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Stress analysis of a piston of a turbo diesel engine under thermal and mechanical loads using finite element method
Author: Baran VAROL
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Analysis of frictional contacts with heat generation considering temperature dependent properties
Author: Mehmet Nurullah BALCI
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Calculation of stress intensity factors of inclined crack embedded in isotropic functionally graded materials with temperature dependence material properties using Jk-integral method
Author : Morteza Yeganehpoor
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: The strength and modal analysis of the chassis of HU-GO ultra light vehicle using finite element method
Author: Yusuf Bahadır CİNALİ 
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title:Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakalar Üzerindeki Çatlak Üzerine Uygulanan Titreşimin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi 
Author: Harun DÜZENLİ
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Design and production of a new type compliant wiper mechanism
Author: Raşit KARAKUŞ
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Engin TANIK/ Assoc.Prof.Volkan PARLAKTAŞ
Abstract


2011

Title: Hygrothermal fracture analysis of a unidirectional composite laminate using Jk-integral
Author: Onur ARSLAN
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM / Doç.Dr.Serkan DAĞ
Abstract

Title: Code development with finite element method for thermal and mechanical analysis of TRISO coated particles
Author: Atilla YILDIZ
Advisor : Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM / Prof.Dr. Ünal ÇOLAK
Abstract

Title: Vibration reduction in chain multiple mass spring damper systems 
Author: Selçuk KAYABAŞI 
Advisor: Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract