Detaylar için,
Detaylar için,
Detaylar için,
Qs Alana Göre Dünya Sıralaması
Araştırma Projeleri
MMU411 Isıl Mühendislik ve Tasarım Projeleri
MMU498 Tasarım Projesi Posterleri
TUSAŞ Sabit Kanat Hava Araçları Yazılım Geliştrme Laboratuvarı
Tezler

Makine Mühendisliği Bölümünde Tamamlanan Doktora Tezleri


2023

Tez Adı: Ozgün bir şekil bellek alaşım (ŞBA) tabanlı esnek kompozit eyleyicinin tasarımı, üretimi ve denetimi
Thesis Title: Design, fabrication and control of a novel shape memory alloy (SMA)-wire-based flexible composite actuator
Author: ERAY TEOMAN ÖNDER
Danışman(lar): PROF. DR. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI ; Doç. Dr. BİLSAY SÜMER
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Nitihf yüksek sicaklik şekil hafizali alaşimlarinda faz dönüşümü ile tetiklenen plastik deformasyon ve sürünme plastik deformasyonun fonksiyonel yorulma ömrüne etkisinin belirlenmesi
Thesis Title: Determining the effects of transformation induced plasticity and creep plasticity on the functional fatigue life of nitihf high temperature shape memory alloys
Author: HALİL ONAT TUĞRUL
Danışman(lar): PROF. DR. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Nitihf yüksek sıcaklık şekil hafızalı alaşımların aktüasyon döngüleri sırasında çatlak ilerlemesi
Thesis Title: Crack propagation during actuation cycles of the nitihf high temperature shape memory alloys
Author: MERİÇ EKİCİLER
Danışman(lar): PROF. DR. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Taşıtlara yönelik şerit koruma sistemi için yenilikçi bir müdahale konfigürasyonun tasarımı ve sınanması
Thesis Title: Design and testing of a novel intervention configuration for the lane keeping system for vehicles
Author: MORTEZA DOUSTI
Danışman(lar):  Dr. Öğretim Üyesi EMİR KUTLUAY
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract


2022

Tez Adı: Boyun zedelenmesini azaltmaya yönelik uyarlanabilir araç koltuğu kontrolü
Thesis Title: Adaptive car seat control for whiplash mitigation
Author: ALİ GÜNEŞ KAYA
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi SELÇUK HİMMETOĞLU
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract


2021

Tez Adı: Sürtünmeli rijit silindir ile lamine cam elyaf kompozitler arasındaki gerilim dağılımlarının incelenmesi
Thesis Title: Investigation of stress distributions between a frictional rigid cylinder and laminated glass fiber composites
Author: KORHAN BABACAN YILMAZ
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM ; Doç. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: İkili tip bir jeotermal güç santralinin termoekonomik optimizasyonu
Thesis Title: A thermoeconomic optimization of a binary geothermal power plant
Author: ZEKERİYA ÖZCAN
Danışman(lar): Doç. Dr. Özgür Ekici
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract


2019

Tez Adı:  Konveks optimizasyon kullanarak veriye dayalı sabit dereceli gürbüz H∞ kontrolcü sentezi
Thesis Title: ROBUST DATA-DRIVEN FIXED-ORDER H∞ CONTROLLER SYNTHESIS USING CONVEX OPTIMIZATION
Yazar: Ersin DAŞ
Supervisor: Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı:  Kemik implant malzemesi olarak titanyum köpük materyalin üretimi ve karakterizasyonu
Thesis Title:  PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF TITANIUM FOAM SCAFFOLDS AS BONE SUBSTITUTE MATERIALS
Author: ÇETİNEL OKTAY
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Esnek dört-çubuk mekanizmalarında aktarma açısı
Thesis Title: Transmission angle in compliant four-bar mechanisms
Author: RAŞİT KARAKUŞ
Danışman(lar): PROF. DR. ENGİN TANIK
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract


Makine Mühendisliği Bölümünde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri


2023

Tez Adı: Sabit kuvvet üreten özgün bır esnek tutucu tasarımı
Thesis Title: A novel constant force compliant gripper mechanism design
Author: MEHMET OĞUZ ÖZTÜRK
Danışman(lar): PROF. DR. VOLKAN PARLAKTAŞ ; PROF. DR. ENGİN TANIK
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: S809 kanat kesiti üzerindeki geçiş akışının kızılötesi termografi ve sayısal yöntemlerle incelenmesi
Thesis Title: Investigation of transition flow over S809 airfoil using infrared thermography and numerical methods
Author: NECLA ECENAZ AYKUT
Danışman(lar): PROF. DR. MURAT KÖKSAL
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Mühimmat bırakma ünitesinin kinematik tasarım ve analizi
Thesis Title: Kinematic design and analysis of munition ejector release unit
Author: TOLGA ERGEN
Danışman(lar): PROF. DR. VOLKAN PARLAKTAŞ
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: 5xxx serisi alüminyum alaşımlarının büküm karakteristiğinin incelenmesi
Thesis Title: Investigation of bending characteristic of 5xxx – series aluminum alloys
Author: MEHMET ALİ ÇİFTCİ
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi MEHMET OKAN GÖRTAN
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Ultra yüsek dayanımlı çelik sacların alüminyum malzemelerle direnç nokta kaynağı
Thesis Title: Resistance spot welding of ultra high strength steel sheets with aluminum materials
Author: BÜŞRA ODABAŞI ATAK
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi MEHMET OKAN GÖRTAN
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Gelişmiş yüksek dayanımlı çeliklerde punta kaynağının deneysel modellenmesi
Thesis Title: Experimental modelling of resistance spot welding of advanced high strength steels
Author: ALİ BERKCAN KUTLUTÜRK
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi MEHMET OKAN GÖRTAN
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: 3B baskılı kompozit takımların ısıl genleşme katsayısının kompozit sargılı basınçlı tanklar için ayarlanması
Thesis Title: Adjustment of the thermal expansion coefficient of 3D printed composite tools for composite overwrapped pressure vessels
Author: RESUL KARA
Danışman(lar): PROF. DR. BORA MAVİŞ
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Çarpışma uygulamaları için insan boynunun dinamik özelliklerinin belirlenmesi
Thesis Title: Dynamic characterisation of human neck for impact applications
Author: BURAK EMRE ÖZCAN
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi SELÇUK HİMMETOĞLU
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Muharip hava aracı için yerde gürbüz otomatik iniş sistemi tasarımı
Thesis Title: Robust autolanding system design for a combat aircraft on the ground
Author: SERDAR AVŞAR
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi EMİR KUTLUAY
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Bir jet eğitim uçağı için uçuş kalitesi odaklı hata dayanımlı boylamsal uçuş kontrol algoritması tasarımı
Thesis Title: Handling quality oriented fault tolerant longitudinal flight control algorithm design for a jet trainer aircraft
Author: BAHADIR GÖKÇEASLAN
Danışman(lar): PROF. DR. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Fiber takviyeli kompozitlerin mikro-ölçekli gerilme dağılımında malzeme parametrelerinin duyarlılık analizi
Thesis Title: Sensitivity analysis of material parameters on the micro-scale stress distribution in fiber reinforced composites
Author: BERKAY BEKTAŞ
Danışman(lar): Doç. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Bir helikopterin ana rotorunun aerodinamik ve yapısal etkiler dahil edilerek oluşturulmuş modelinin çok gövdeli simülasyonu
Thesis Title: Multibody simulation of coupled aerodynamics and structural model of a helicopter main rotor
Author: GÜRKAN SERTSOY
Danışman(lar): PROF. DR. VOLKAN PARLAKTAŞ ; Doç. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Süper tok naylon 6,6 fiberlerin elektroeğrilmesi ve katmanlı kompozitlerde kullanımı
Thesis Title: Electrospinning of super tough nylon 6,6 fibers and their use in layered composites
Author: ALİCAN KARA
Danışman(lar): PROF. DR. BORA MAVİŞ
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Sıcak ekstrüzyon, tavlama ve sıcak haddelemenin nitihf yüksek sıcaklık şekil hafızalı alaşımların fonksiyonel yorulma davranışları üzerindeki etkisi
Thesis Title: Effect of hot extrusion, annealing and warm rolling on the functional fatigue behaviors of nitihf high temperature shape memory alloys
Author: ERHAN AKIN
Danışman(lar): PROF. DR. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Çok katmanlı seramik karo içeren seramik zırhların balistik performanslarının test ve analizlerle incelenmesi
Thesis Title: Investigation of ballistic performance of ceramic armors with tests and analysis which contains multilayer ceramic tiles
Author: METEHAN CURA
Danışman(lar): Doç. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU ; Dr. Öğretim Üyesi SELÇUK HİMMETOĞLU
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Pasif titreşim izolatörü için kavisli panelli geniş bant ve yüksek frekanslı piezoelektrik enerji hasat sistemi
Thesis Title: Broadband and high frequency piezoelectric energy harvesting system with curved panels for passive vibration isolator
Author: OSMAN KIZILTAŞ
Danışman(lar): Doç. Dr. BİLSAY SÜMER
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Bir denizaltının tam parametrik cad modeliyle hidrodinamik optmizasyonu
Thesis Title: Hydrodynamic optimization of the submarine wtih a fully parametric cad model
Author: OSMAN GARGI
Danışman(lar): Doç. Dr. ÖZGÜR EKİCİ ; Dr. ERTAN KARAİSMAİL
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Bir savaş başliğinin doğal parçaciklanmasinin analizi ve modellenmesi
Thesis Title: Analysis and modeling of a naturally fragmenting warhead
Author: MUZAFFER TOPRAK
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Füze fırlatma tüpü ön kapağında belirlenen yönde ayırma için kritik çentik boyutunun belirlenmesi
Thesis Title: Determining critical notch size for in missile launch tube front cover for separation in specified direction
Author: HASAN ÇİÇEK
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2023
Dil: EN
Abstract


2022

Tez Adı: Kara platformlarına entegre edilen ataletsel navigasyon sistemlerinin piroteknik şok analizi
Thesis Title: Pyrotechnic shock analysis of inertial navigation systems integrated on land platforms
Author: AHMET ÖZDEMİR
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: En-aw-6082 alüminyum alaşımının yorulma dayanımı özelliklerinin derin ovalama vasıtası ile iyileştirilmesi
Thesis Title: Improvement of the fatigue strength properties of en-aw-6082 aluminum alloy by means of deep rolling
Author: BERKAY YÜKSEL
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi MEHMET OKAN GÖRTAN
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstrac
t

Tez Adı: Rölanti altı bölgesini ve başlatma safhasını kapsayan bir gaz türbini performans yazılımının geliştirilmesi
Thesis Title: Development of a Gas Turbine Performance Software Including Sub-Idle Region and Starting Process
Author: BURAK ORHAN GÜNAY
Danışman(lar): Doç. Dr. ÖZGÜR EKİCİ
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Ultra yüksek dayanımlı çeliklerde nokta direnç kaynağının nümerik ve deneysel metot ile incelenmesi
Thesis Title: An examination of the resistance spot welding process of the ultra-high-strength steel with experimental and numerical methods
Author: GİZEM AY
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi MEHMET OKAN GÖRTAN
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Nikelce zengin nitihf yüksek sıcaklık şekil hafızalı alaşımın şekil belleği özelliklerine gerilme altında yaşlandırma etkisinin araştırılması
Thesis Title: Investigation of the effect of aging under stress on the shape memory properties of ni-rich nitihf high temperature shape memory alloy
Author: HALDUN HALİS
Danışman(lar): PROF. DR. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: AA2198-T3S1 alüminyum-lityum alaşım malzemesinin mekanik malzeme karakterizasyonu ve şekillendirme parametrelerinin belirlenmesi
Thesis Title: Mechanical material characterization and identification of forming parameters of AA2198-T3S1 aluminum-lithium alloy
Author: HASAN ZAFER KAYA
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Şekil hafıza eğitiminin nitihf yüksek sıcaklıklı şekil hafızalı alaşımın iki yönlü şekil hafıza davranışı üzerindeki etkisi
Thesis Title: Training effect on the two-way shape memory behavior of nitihf high temperature shape memory alloy
Author: HÜSEYİN CEMAL TAŞTAN
Danışman(lar): PROF. DR. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Otonom araçların hareket planlama ve kontrol algoritmalarının simülasyon ortamında testi ve değerlendirilmesi
Thesis Title: Simulation-based testing and evaluation of automated vehicle motion planning and control algorithms
Author: KEMAL FURKAN BEK
Danışman(lar): PROF. DR. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Improving aerodynamic performance of a wing using cfd based parametric optimization method
Thesis Title: Had bazlı parametrik eniyileme metoduyla bir kanadın aerodinamik performansının arttırılması
Author: MAHİR ONUR ŞENER
Danışman(lar): Doç. Dr. ÖZGÜR EKİCİ
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yüksek hf içerikli nitihf şekil hafızalı alaşımların çevrimsel kararlılığı üzerindeki sıcak haddeleme işleminin rolü
Thesis Title: Role of warm rolling process on the cyclic stability of high-hf content nitihf shape memory alloys
Author: MUSTAFA YERLİTAŞ
Danışman(lar): PROF. DR. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yavaş ısıtma-soğutma hızının ve termomekanik işlemlerin NiTiHf alaşımlarının şekil hafıza davranışları üzerine etkisinin incelenmesi
Thesis Title: Investigating the effect of low heating-cooling rate and the thermomechanical treatments on the shape memory behavior of NiTiHf alloys
Author: OĞULCAN AKGÜL
Danışman(lar):  PROF. DR. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: İki boyutlu kanat kesitlerinde yapısal doğrusalsızlıkların aeroelastik kararsızlığa etkisinin incelenmesi
Thesis Title: Investigation of the effects of structural nonlinearities on the aeroelastic stability of two- dimensional airfoil
Author: OĞUZHAN KOCA
Danışman(lar): PROF. DR. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Paletli kara aracına takılan montaj braketlerinin rastsal titreşim yorulma analizleri
Thesis Title: Random vibration fatigue analysis of brackets installed on tracked land vehicle
Author: ONUR OKCU
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Bir jet eğitim uçağının harici yakıt tankına kuş çarpması analizi
Thesis Title: Analysis of a bird strike on the external fuel tank of a jet trainer aircraft
Author: ÖZLEM IŞIKDOĞAN
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Soğuk haddeleme ve sonraki tavlama işlemlerinin yüksek sıcaklık nitihf şekil hafızalı alaşımların fonksiyonel yorulma özellikleri üzerindeki etkisi
Thesis Title: Influence of cold rolling and subsequent annealing processes on the functional fatigue properties of high temperature nitihf shape memory alloys
Author:  SONER RUMELLİ
Danışman(lar): PROF. DR. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Literatürdeki mevcut çok katmanlı yalıtım battaniyesi performans denklemlerinin değerlendirilmesi
Thesis Title: Evaluation of multilayer insulation performance equations available in the literature
Author: TOYGAN ER
Danışman(lar): Doç. Dr. ÖZGÜR EKİCİ
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Şok sönümleyiciye sahip cihazın montaj arayüzünün yorulma ömrünün hesaplanması
Thesis Title: Predicting fatigue life of a mount of a device with shock absorber
Author: UĞUR TEKECİ
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Önden ve arkadan çarpışmalar için bir manken kafa-boyun modeli
Thesis Title: A dummy head and neck model for both frontal and rear impacts
Author: YASİN DEMİRER
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi SELÇUK HİMMETOĞLU
Tezin Yılı: 2022
Dil: EN
Abstract


2021

Tez Adı: Üç tekerlekli hibrit aracın tork aktarımı ile doğrultu kontrolü
Thesis Title: Yaw dynamics control of three wheeled hybrid vehicle by torque vectoring
Author: AHMET TARHAN
Danışman(lar): Doç. Dr. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Sabıt kanat İHA'lar için kamera bazlı hedef konum kestirimi
Thesis Title: Fixed wing UAV target geolocation estimation from camera images
Author: ALİ KESKİN
Danışman(lar): Doç. Dr. BİLSAY SÜMER
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Mekanık durdurucuların çarpışma yükü altında davranışının deneysel analizi ve sonlu elemanlar modellemesi
Thesis Title: Experimental analysis and finite element modelling of mechanical stoppers under impact
Author: CAN KÖKSAL
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Model önsezili kontrol ile çok rotorlu hava aracı'nın kararlılığının iyileştirilmesi
Thesis Title: Model predictive controller implementation to a multicopter for stability augmentations
Author: CANTÜRK SANAN
Danışman(lar): Doç. Dr. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Önden çarpma testlerinde binek araçların performanslarının değerlendirilmesine yönelik bir ölçüm sisteminin geliştirilmesi
Thesis Title: Development of a metric system to evaluate the performance of passenger cars in frontal crash tests
Author: ERENCAN KAMİŞLİ
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi SELÇUK HİMMETOĞLU
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Otorotasyon durumunda bir helikopter için uçuş zarfı koruma sistemi geliştirilmesi
Thesis Title: Development of a flight envelope protection system for a helicopter in autorotation
Author: EZGİ SELİN ÇUVALCI
Danışman(lar): Doç. Dr. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI ; Doç. Dr. İLKAY YAVRUCUK
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Paletli ve lastik tekerli askeri araçların manevra analizleri
Thesis Title: Handling analysis of tracked and wheeled military vehicles
Author: FETİHHAN GÜRAN
Danışman(lar): Doç. Dr. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yüksek irtifa benzetim sisteminin kapalı serbest-jet test bölümü içerisine yerleştirilen farklı geometriler için blokaj doğrulama çalışmaları
Thesis Title: Blockage corrections for different geometries in enclosed free-jet test section of high altitude test system
Author: HALİL ARSLAN
Danışman(lar): Doç. Dr. BİLSAY SÜMER; Dr. BÜLENT SÜMER
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Farklı reolojik modellerin kılcal segmentlerdeki kan akışı üzerindeki etkisinin incelenmesi
Thesis Title: Investigating the effect of different rheological models on the blood flow in capillary segments
Author: MASAH OMAR MUSTAFA ABUBAKER
Danışman(lar): Doç. Dr. ÖZGÜR EKİCİ ; Doç. Dr. ŞEFİK EVREN ERDENER
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Dinamik yükleme altında krank-biyel mekanizmasının topoloji optimizasyonu
Thesis Title: Topology optimization of slider-crank mechanism under dynamic loading
Author: MUHAMMET ALİ ESER
Danışman(lar): Doç. Dr. CAN ULAŞ DOĞRUER
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Döner kanatlı bir hava aracına kuş çarpmasının etkilerinin incelenmesi
Thesis Title: Investigation of effects of bird strike on a rotary-wing aircraft
Author: MURAT FEHMİ BÜLENT ALTINDAĞ
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Elektrostatik floklama tekniği kullanılarak katmanlı kompozitlerin arayüz tokluğunun geliştirilmesi
Thesis Title: Improvement of interfacial toughness of layered composites by using electrostatic flocking technique
Author: PROF. DR. BORA MAVİŞ ; Doç. Dr. ERHAN BAT
Danışman(lar): MUSTAFA UTKU YILDIRIM
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Experimental and theoretical fatigue analysis of avionic unit mounting brackets integrated on an unmanned aerial vehicle under random vibration environment
Thesis Title: İnsansız hava aracına entegre edilmiş aviyonik birimin montaj braketlerinin rastsal titreşim ortamında deneysel ve teorik yorulma analizleri
Author: ÖNER MURAT AKBABA
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Çoklu cisimler dinamiği yaklaşımıyla makaralı rulman modelinin geliştirilmesi: Rulman titreşim iletim yolu analizi
Thesis Title: Development of a roller bearing model for multibody simulations:Bearing vibration transfer path analysis
Author: UMUT TEKTÜRK
Danışman(lar): Doç. Dr. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2021
Dil: EN
Abstract


2020

Tez Adı: Gömülü eleman yöntemiyle doğrusal olmayan malzeme davranışı gösteren kompozit malzemelerin mekanik davranışının modellenmesi
Thesis Title: Modeling of the mechanical behavior of composites showing nonlinear material behavior using the embedded element method
Author: Alp Şık
Danışman(lar): Doç. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Lastik tekerlekli askeri araçların önizlemeli aktif sürüş yükseklik denetim sistemi ile hareket kabiliyetinin artırılması
Thesis Title: Mobility improvement of wheeled military vehicles using preview controlled active ride height system
Author: ALPEREN KALE
Danışman(lar): Doç. Dr. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Stabilize platformlar için model tabanlı ve veriye dayalı H∞ kontrolcü sentezi
Thesis Title: Model-based and data-driven H∞ controller synthesis for stabilized platforms
Author: AYHAN ARDA ARAZ
Danışman(lar): Doç. Dr. SELAHATTİN ÇAĞLAR BAŞLAMIŞLI
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Uçak kanadındaki kompozit rib parçanın sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak ağırlık optimizasyonu uygulaması
Thesis Title: Weight optimization of an aircraft wing composite rib using finite element method
Author: CAN KANDEMİR
Danışman(lar): Doç. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Geçici rejimde uygulanan ısıtmanın farklı çekirdek malzemesine sahip sandviç kompozit yapıların dinamik karakterine etkisi
Thesis Title: Transient response of heated sandwich composite structures with different core materials
Author: ENES ERKAN KISA
Danışman(lar): Doç. Dr. BİLSAY SÜMER
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Önceden tasarlanmış elektromobil aracın çarpışma analizi
Thesis Title: Crash analysis of a pre-engineered electromobile vehicle
Author: ERDEM AKTAŞ
Danışman(lar): PROF. DR. BORA YILDIRIM
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yeni bir sabit kuvvetli tutucunun tasarımı ve analizi
Thesis Title: Design and analysis of a novel compliant constant force gripper
Author: İSA ÖMER IŞIKDOĞAN
Danışman(lar): PROF. DR. ENGİN TANIK
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Taşıma ve bırakma sistemi parçası çok amaçlı kelepçe yapısının avcı uçaklar için topoloji optimizasyonu ile tasarımı
Thesis Title: Designing universal yoke structure of suspension and release system with topology optimization for fighter aircrafts
Author: MELİH KAAN BAL
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi Özgür Ünver
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: EN AW6061 alüminyum alaşımlarında derin ovalama proses parametrelerinin yüzey altı sertlik dağılımına etkisi
Thesis Title: The effect of deep rolling process parameters on subsurface hardness distribution in deep rolling of EN AW6061 aluminium alloys
Author: MUHAMMET AYKUT ÖZDEMİR
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi MEHMET OKAN GÖRTAN
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN

Abstract

Tez Adı: Askeri genel maksat helikopteri mürettabat koltukları için enerji sönümleyici tasarımı ve analizi
Thesis Title: Energy absorber design and analysis for military utility helicopter troop seats
Author: MUSTAFA DEMİRCAN
Danışman(lar): Dr. Öğretim Üyesi Özgür Ünver
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yüksek sıcaklık şekil hafızalı alaşımların soğuk haddeleme işlemi sonrası fonksiyonel yorulma ömürlerinin tayini
Thesis Title: The determination of the functional fatigue life of high temperature shape memory alloys after cold rolling process
Author: MUSTAFA SEFA VELİPAŞAOĞLU
Danışman(lar): Doç. Dr. BENAT KOÇKAR
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: İzolatörlü silah kontrol ünitesi tutamağının deneysel ve nümerik titreşim analizi
Thesis Title: Experimental and numerical vibration analysis of the gun control unit column with isolator
Author: TAYFUN DOĞRAR
Danışman(lar): Doç. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU
Tezin Yılı: 2020
Dil: EN
Abstract


2019


Tez Adı: İstanbul metrobüs hattı için bir elektrikli araç çözümü
Thesis Title: AN ELECTRIFICATION SOLUTION FOR ISTANBUL METROBUS LINE 
Author: MUSTAFA NİCEM TANYERİ
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: İÇ İÇE GEÇMİŞ SİLİNDİRİK, YÜKSEK BASINÇ ALTINDA ÇALIŞABİLEN, YÜKSEK SIZDIRMAZLIĞA SAHİP TİTANYUM TÜPÜN, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK DENEYSEL KAYNAK PARAMETRE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI İLE ELDE EDİLMESİ
Thesis Title:
Experimental e-beam parameters characterization on the nested cylindrical ultra fine leak titanium Gr5 pressure vessel
Author: TOLGA ÖZKAYA
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: HİBRİT ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ALGORİTMALARININ PARALEL HİBRİT ARAÇLARDA ANALİZİ VE DİNANOMETRE TESTLERİYLE DOĞRULANMASI
Thesis Title: Analysis of hybrid energy management system algorithms in parallel hybrid vehicles and verification with dynamometer tests
Author: BAYRAMCAN İNCE
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Tekerlekli zırhlı araçlar için süspansiyon geri çekme mekanizması
Thesis Title: DESIGNING A MECHANISM OF LIFTING SUSPENSION IN WHEELED ARMOURED VEHICLES
Yazar: AHMET ÇAĞKAN ÇEVİK
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yeni bir tramvayın gövde ve şasisinin statik, dinamik ve çarpışma yükleri altında sonlu elemanlar yöntemi ile tasarımı ve optimizasyonu
Thesis Title: Design and optimization for body and chassis of new tram with finite element method under static, dynamic and collision loads.
Yazar: ALIREZA SEYEDI
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yapay sinir ağları ve sonlu elemanlar metodundan (ANYS) oluşan karma bir modeli kullanarak çatlak içeren sonlu plakalaların gerilme yoğunluk faktörlerinin tahmini
Thesis Title:  ESTIMATION OF STRESS INTENSITY FACTORS FOR CRACKED FINITE PLATES USING A HYBRID MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FINITE ELEMENT METHOD
Yazar: YUSUF YABİR
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Güvenlik ve konfor için akıllı araba koltuğu tasarımı
Thesis Title:  Smart car seat design for safety and comfort
Yazar: CANSU KARABEYOĞLU
Supervisor: Assist. Prof. Dr. SELÇUK HİMMETOĞLU
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Mikrovasküler kanala sahip cam fiber destekli kompozit malzemelerdeki gerilim dağılımlarının enine yükleme ve eğilme altında incelenmesi
Thesis Title:  Investigation of stress distribution in glass fiber reinforced composite materials with microvascular channels under transverse loading and bending
Yazar: ABDULLAH GENCER ATASOY
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU ; DR. HAMED TANABI
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Derin ovalama işlemi sonrasında 6082 alüminyum alaşımı üzerinde oluşan plastik deformasyon ve artık gerilmelerin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi
Thesis Title:  Investigation of plastic deformation and residual stresses occurred after deep rolling process on aluminum 6082 alloy using finite element analysis
Yazar: RUHİ BATUHAN SAVAŞKAN
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. MEHMET OKAN GÖRTAN
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: 8x8 bir aracın dönüş optimizasyonu
Thesis Title:  Steering optimization of an 8x8 vehicle
Yazar: CAHİT BARTU YAZICI
Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi EMİR KUTLUAY
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: İşleme burulma yayının katılığına ait parametrelerin sayısal ve deneysel yöntemlerle belirlenmesi
Thesis Title:  Determination of the stiffness parameters of machined torsional springs by numerical and experimental methods
Yazar: OĞUZ DEMİRTAŞ
Supervisor: Doç. Dr. BARIŞ SABUNCUOĞLU
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract


2018


Tez Adı: Iq-Bike: çevreci, sağlıklı, enerji maliyeti düşük, paralel hibrit, yenilikçi bir şehir içi ulaşım aracı
Thesis Title: Iq-Bike: an enviroment-friendly, healthy, energetically low cost, parallel hybrid, novel urban transportation vehicle
Yazar: Ali Emre Utaş
Danışman(lar): Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ünver, Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2018
Abstract

Tez Adı: Broş kesici takımların dizaynı için dişli açma simülasyonu
Thesis Title: Simulation of gear cutting for design of broach cutting tools
Yazar: Metin Koray Yalçın
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Uzaktan komutalı stabilize silah sistemlerinde lineer olmayan etkilerin modellenmesi
Thesis Title: Modeling of non-linear effect in remote controlled stabilized gun systems
Yazar: Ahmet Tatar
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Nano-melez sistemlerin karbon fiber takviyeli polimer matris kompozitlerde (KFTP) arayüz toklaştırma amacıyla kullanımı
Thesis Title:  Use of nano-hybrid systems in carbon fiber reinforced polymer matrix composites (CFRP) for interfacial toughening
Yazar: Melike Kılıçoğlu
Danışman(lar): Doç. Dr. Bora Maviş, Yrd. Doç. Dr. Erhan Bat
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Yüksek sıcaklık şekil hafızalı alaşımların fonksiyonel yorulma ömürlerini incelemek üzere fonksiyonel yorulma test cihazı geliştirilmesi ve bu alaşımların fonksiyonel yorulma ömürlerinin tayini
Thesis Title:  The development of a fatigue test machine to investigate the functional fatigue life of high temperature shape memory alloys and the determination of the functional fatigue life of these alloys
Yazar: Hasan Hüseyin Saygılı
Danışman(lar): Doç. Dr. Benat Koçkar
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Projektillerle çarpışma durumunda fonksiyonel olarak değişen plakaların dinamik davranışının incelenmesi
Thesis Title:  The investigation of the dynamical behaviour of functionally graded plates in collision with projectiles
Yazar: Eralp Fahri Önoğlu
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Askeri araç ön far sistemi opto-mekanik tasarım ve analizi
Thesis Title:  Opto-mechanical design and analysis of military vehicle headlight system
Yazar: Bilge Yanık Bekar
Danışman(lar): Dr. Öğr. Üyesi Emir Kutluay
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Uçak elektronik sistemi soğutma pompasının sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak mekanik tasarımı
Thesis Title:  Mechanical design of an aircraft electronic system cooling pump using finite element methods
Yazar: Yağız Altunay
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Piezoelektrik fan kullanılarak oluşturulan bir akış alanında fin optimizasyonu
Thesis Title:  Fin optimization in a flow field induced by piezoelectric fan
Yazar: Erol Uç
Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract


2017


Tez Adı: Lineer olmayan sonlu elemanlar modeli kullanılarak jant içi elektrik motorunun mekanik ve yorulma analizinin yapılması
Thesis Title: In wheel electrical motor's mechanical and fatigue analysis by using non-liner finite element modeling
Yazar: Uğur Görkem Çakıcı
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Mobil platform sabitlendirici ayaklarının statik, dinamik ve yorulma analizlerinin sonlu elemanlar simülasyonu
Thesis Title: Static, dynamic and fatigue analyses of mobile platform stabilizer legs using finite element simulation
Yazar: Sezin Çetinkaya Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Lityum iyon pillerin ısıl modellemesi
Thesis Title: Thermal modeling of lithium ion batteries
Yazar: Emre Gümüşsu
Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici
Abstract

Tez Adı: Aksesuar kayış sistemlerinde enine (yanal) titreşimin azaltılması: Kayış gergisinin model öngörülü kontrolü
Thesis Title Reduction of transverse vibration of a serpentine belt system: Model predictive control of a belt tensioner
Yazar: Veysel Murat Önal
Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. Can Ulaş Doğruer
Abstract


2016


Tez Adı: Ortotropik fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin rijit zımbalar altında temas mekaniğinin sonlu elemanlar methodu ile incelenmesi
Thesis Title :Finite element analysis of contact mechanics of rigid punches sliding over a graded orthotropic medium
Yazar: Korhan Babacan Yılmaz
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım; Prof. Dr. Mehmet Ali Güler
Abstract

Tez Adı: İtki vektör kontrolünde kullanilmakta olan volkanize edilmiş silikon kauçuk-çelik esnek eklem yapisinin sonlu elemanlar modeli ile analizi
Thesis Title: Finite element modelling of vulcanized silicon rubber-steel flexure joints used in thrust vector control
Yazar: Ahmet Aydoğan
Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okan Görtan
Abstract

Tez Adı: Alüminyum ve magnezyum alaşım levha kompozitlerinin çekme, darbe ve çatlak analizlerinin sonlu elemanlar simülasyonu
Thesis Title: Tensile, impact and crack analyses of aluminum and magnesium alloy plate composites' using finite element simulation
Yazar: Muhammet Ali Sarıgeçili
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Araç hava emiş sistemleri için termoelektrik enerji hasatlama ve kablosuz iletişim özelliklerine sahip basınç izleme sistemi
Thesis Title: A pressure monitoring system with thermoelectric energy harvesting and wireless communication feature for air induction system of vehicles
Yazar: Enis Kadir San
Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. Bilsay Sümer
Abstract

Tez Adı: Bir seyahat otobüsü kabini içerisindeki hava akışı ve sıcaklık dağılımının analizi
Thesis Title: Air flow and temperature distribution analysis in a coach bus cabin
Yazar: Gökhan Güney
Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici
Abstract


2015


Thesis Title:Eksik tahrikli güç aktarım sisteminin servo kontrolü: Bir çift düz dişlinin analizi/ Servo control of underactuated power transmission system: Analysis of a spur gear pair
Author: Abbas Khoshvaght Pirsoltan
Danışman(lar): Yrd.Doç.Dr. Can Ulaş DOĞRUER
Abstract

Thesis Title: Diferansiyel tiplerinin araç yol tutuşu üzerine etkileri/Effects of differential types on vehicle handling
Author: Muhammed Yüksel 
Danışman(lar): Yrd.Doç.Dr. S. Cağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Thesis Title : Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) yapılmış kabukların farklı sınır koşulları altındaki dinamik davranışlarının sonlu elemanlar analizi kullanarak hesaplanması/ Calculation of dynamic behaviour of functionally graded material /FGM) shells under different boundary conditions by using finite element analysis 
Author : Serhat SUERİ 
Danışman(lar) : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title : 11000 SHPlik bir Turboprop Motorun Ön Yataklama Yapısında Yorulma ve Çatlak Büyüme Analizleri ve Validasyonu/ Fatigue and crack propagation analysis of a 11000 shp turboprop engine front bearing structure and validation
Author : Ayşegül YAMANER
Danışman(lar) : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title : Niti Şekil Bellek Alaşımların Süperelastik Özelliklerinin Termo-Mekanik İşlemler İle İyileştirilmesi / Enhancement of superelastic properties of nıtı shape memory alloys with thermo-mechanical processes 
Author : Hüseyin Onur ERDOĞAN
Danışman(lar) : Doç. Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Thesis Title : Geniş Bantlı ve Düşük Frekanslı Mekanik Titreşimler İçin Esnek Piezoelektrik Enerji Hasadı Sistemi Tasarımı ve Üretimi/ Design and fabrication of a flexible piezoelectric energy harversting system for broadband and low – frequency mechanical vibrations
Author : Hasan Göksenin ÇETİN
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. Bilsay SÜMER
Abstract

Thesis Title : Piezoelektrik Tahrikli Doğrusal Hareket Mekanizma Tasarımı / Design of Linear Movement Mechanisms with Piezoelektric Actuator 
Author : Sezgin KOCAER
Danışman(lar) : Yrd. Doç. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Thesis Title : Akış problemleri için Lattice Boltzmann Yöntemi ve Uygulamaları / The Lattice Boltzmann Method for Fluid Flows and Its Applications
Author : Zekeriya ÖZCAN
Danışman(lar) : Yrd. Doç. Dr. Özgür EKİCİ
Abstract

Thesis Title : C67 Yay Çeliklerinin Deformasyon Karakteristiklerinin Yüksek Gerinimlere Kadar Belirlenmesi ve sac Rulman Bileziği Şekillendirme Adımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi / Determining the deformation Characteristics of C67 Spring Steel up to high strains and anaylsis of metal forming increments of sheet metal bearing rings with finite elements method 
Author : Halil Onat TUĞRUL
Danışman(lar) : Doç. Dr. Benat KOÇKAR
Abstract


2014


Thesis Title: M1 Sınıfında Elektrikli Spor Bir Aracın Gövdesinin Tasarımı Ve Üretimi/Design And Manufacturing Of The Body Of An M1 Category Sport Electric Vehicle 
Author: Turan SOYÖZEN
Danışman(lar):Doç. Dr. Engin TANIK
Abstract

Thesis Title:Merkezi Diferansiyelin Çoklu Model Geçişiyle Aktif Kontrolü / Multi Model Switching Control Of The Central Differential Mechanısm
Author:Eray Teoman ÖNDER
Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Thesis Title: Farklı yazılım sistemleri kullanarak bir yolcu uçağı panelinin üretimi için otomatik perçin tezgâhı NC kodlarının oluşturulması ve karşılaştırılması 
Author: Osman Emre ÇELEK
Danışman(lar): Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title: Fonksiyonel Derecelendirilmiş Konik kesitli Mikro-Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi 
Author : Duygu İPCİ
Danışman(lar) : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title: Yatay ve Açılı Raylar Üzerinde Hareket Edebilen Ayrıca Dikey Raylara Tırmanabilen Yeni Bir Tip Monoray Vincinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Tasarımı ve Üretimi 
Author : Gürbüz YILMAZ
Danışman(lar) : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title: Uzay Uygulamalarında Kullanılan Kompozit Sarımlı, Basınçlı bir Tankın Yapısal Tasarımı ve Analizi 
Author : Muzaffer ÇETİN
Danışman(lar) : Prof.Dr.Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title: Binek Taşıtlar İçin Kazanç Uyarlamalı Dayanıklı Tekerlek Kayma Kontrolcüsü Tasarımı 
Author : Morteza Dousti
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Thesis Title: Otomotiv polimer membran elektrolit yakıt hücresi sistemlerinin ısıl ve su yönetiminin modellenmesi
Author : Abdurrazzak AKROOT
Danışman(lar) : Yrd. Doç. Dr.Özgür EKİCİ
Abstract

Thesis Title: Elastomerlerin sayısal yöntemlerle analizi ve şekilsel döküm yöntemi ile darbelere dayanıklı robot geliştirilmesi.
Author : Behrang Shamsadhinlo
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Thesis Title: Esnek uzaysal mekanizmaların tasarımı ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi 
Author : Göktuğ Burak ÇALIK 
Danışman(lar) : Doç.Dr.Volkan PARLAKTAŞ/ Doç.Dr. Engin TANIK 
Abstract


2013


Thesis Title : 32CrMoV çeliğinin aşınma direncini arttırmak için yeni bir ısıl işlem metodunun geliştirilmesi
Author : Hande ÖZCAN
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. Benat KOÇKAR 
Abstract

Thesis Title : Gözenekli NiTi alaşımların üretimi ve karakterizasyonu 
Author : Şule Çakmak
Danışman(lar) : Yrd. Doç. Dr. Benat KOÇKAR 
Abstract

Thesis Title : Magnezyum alaşımlarının düşük sıcaklık deformasyon kabiliyetinin geliştirilmesi
Author :Vahid ATTARİ
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. Benat KOÇKAR 
Abstract

Thesis Title : Biolojiden esinlenmiş yeni nesil mikro-nano polimer fiber dizini tasarımı, üretimi ve karakterizasyonu
Author : Peyman ANSARI
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. Bilsay SÜMER 
Abstract

Thesis Title : Yağ asitleriyle işlevselleştirilmiş böhmit ve alümina parçacıkların alkit reçinelerin çizilme direnci üzerine etkisi 
Author : İdil Öğretim
Danışman(lar) : Doç.Dr. Bora Maviş
Abstract

Thesis Title : Yol araçları için kayma gözlemci ve yol adezyon katsayısı tahmincisi tasarımı
Author : ARASH HOSSEINIAN AHANGARNEJAD
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Thesis Title : Mikro-fiber yapılar kullanan tırmanan robotun tasarımı, optimizasyonu ve üretimi 
Author : Ahmet ÇALIŞ
Danışman(lar) : Yrd. Doç. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Thesis Title : Tırmanan robotlar için fiber modellemesi ve karakterizasyonu 
Author : Ergül İLASLAN
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Thesis Title : Endüstriyel çizgi takip eden robot cihazı geliştirilmesi 
Author : Kıvanç İREN
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Thesis Title : Ferromanyetik yüzeylere tırmanabilen robot tasarımı 
Author : Ömer Barışkan YASAN
Danışman(lar) : Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Thesis Title : Esnek mekanizmaların sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi 
Author : Gaye KAPLAN 
Danışman(lar) : Doç.Dr. Volkan PARLAKTAŞ / Doç.Dr. Engin TANIK
Abstract


2012


Thesis Title : Bir akrobasi uçağının yatay dengeleyicisinin yapısal tasarımı 
Author : Mehmet YAŞARTEKİN
Danışman(lar) : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title : Turbo dizel bir motorda bir pistonun termal ve mekanik yükler altında sonlu elemanlar yöntemiyle gerilim 
Author : Baran VAROL
Danışman(lar) : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title : Isı üretimi olan sürtünmeli temasların sıcaklık bağımlı özellikler kullanılarak analizi 
Author : Mehmet Nurullah BALCI
Danışman(lar) : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title :Malzeme özellikleri sıcaklığa bağımlı olan izotropik fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde bulunan eğik çatlakların gerilme şiddet çarpanları Jk-integral yöntemi ile hesaplanması 
Author : Morteza Yeganehpoor
Danışman(lar) : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title : HU-GO hafif aracının şasisinin sonlu elemanlar metodu ile mukavemet ve modal analizi 
Author : YUSUF BAHADIR CİNALİ
Danışman(lar) : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title : Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakalar Üzerindeki Çatlak Üzerine Uygulanan Titreşimin Sonlu elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi 
Author : Harun DÜZENLİ
Danışman(lar) : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Thesis Title : Yeni tip esnek silecek mekanizması tasarımı ve üretimi 
Author : Raşit KARAKUŞ 
Danışman(lar) : Doç.Dr. Engin TANIK / Doç. Dr. Volkan PARLAKTAŞ
Abstract


2011


Thesis Title : Tek yönlü kompozit malzemelerin higrotermal kırılma analizi için Jk-ıntegral metodu 
Author : Onur ARSLAN
Danışman(lar) : Doç.Dr.Bora YILDIRIM / Doç.Dr.Serkan DAĞ
Abstract

Thesis Title : TRISO kaplanmış parçacıkların termal ve mekanik analizi için sonlu elemanlar metodu ile kod geliştirilmesi 
Author : Atilla YILDIZ
Danışman(lar)  : Doç.Dr.Bora YILDIRIM / Prof.Dr. Ünal ÇOLAK
Abstract

Thesis Title : Zincir yapılı kütle yay sönümleyicili sistemler ile titreşimlerin azaltılması 
Author  : Selçuk KAYABAŞI 
Danışman(lar):  Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract