Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
HACETTEPE OTOMOTİV TOPLULUĞU ETKİNLİĞİ
16-17 Şubat tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy salonunda; öğrencilerimizin kariyer hedeflerine katkı sağlamak amacıyla HACETTEPE OTOMOTİV TOPLULUĞU Sanayii Söyleşileri etkinliği düzenleyecektir.
H-Mech TEKNOFEST BİRİNCİSİ..
QS rankings 2021
FEANI indeks
Araştırma Projeleri
akademik pozisyon
Tezler

Makina Mühendisliği Bölümünde Tamamlanan Doktora Tezleri


2019

Tez Adı: ROBUST DATA-DRIVEN FIXED-ORDER H∞ CONTROLLER SYNTHESIS USING CONVEX OPTIMIZATION
Thesis Title: ROBUST DATA-DRIVEN FIXED-ORDER H∞ CONTROLLER SYNTHESIS USING CONVEX OPTIMIZATION
Yazar: Ersin DAŞ
Danışman: Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF TITANIUM FOAM SCAFFOLDS AS BONE SUBSTITUTE MATERIALS
Thesis Title:  PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF TITANIUM FOAM SCAFFOLDS AS BONE SUBSTITUTE MATERIALS
Yazar: ÇETİNEL OKTAY
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

 


Makina Mühendisliği Bölümünde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

2019


Tez Adı: AN ELECTRIFICATION SOLUTION FOR ISTANBUL METROBUS LINE 
Thesis Title: AN ELECTRIFICATION SOLUTION FOR ISTANBUL METROBUS LINE 
Author: MUSTAFA NİCEM TANYERİ
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: İÇ İÇE GEÇMİŞ SİLİNDİRİK, YÜKSEK BASINÇ ALTINDA ÇALIŞABİLEN, YÜKSEK SIZDIRMAZLIĞA SAHİP TİTANYUM TÜPÜN, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK DENEYSEL KAYNAK PARAMETRE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI İLE ELDE EDİLMESİ
Thesis Title: İÇ İÇE GEÇMİŞ SİLİNDİRİK, YÜKSEK BASINÇ ALTINDA ÇALIŞABİLEN, YÜKSEK SIZDIRMAZLIĞA SAHİP TİTANYUM TÜPÜN, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK DENEYSEL KAYNAK PARAMETRE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI İLE ELDE EDİLMESİ
Author: TOLGA ÖZKAYA
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: HİBRİT ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ALGORİTMALARININ PARALEL HİBRİT ARAÇLARDA ANALİZİ VE DİNANOMETRE TESTLERİYLE DOĞRULANMASI
Thesis Title: HİBRİT ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ALGORİTMALARININ PARALEL HİBRİT ARAÇLARDA ANALİZİ VE DİNANOMETRE TESTLERİYLE DOĞRULANMASI
Author: BAYRAMCAN İNCE
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: DESIGNING A MECHANISM OF LIFTING SUSPENSION IN WHEELED ARMOURED VEHICLES
Thesis Title: DESIGNING A MECHANISM OF LIFTING SUSPENSION IN WHEELED ARMOURED VEHICLES
Yazar: ÇEVİK AHMET ÇAĞKAN
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yeni bir tramvayın gövde ve şasisinin statik, dinamik ve çarpışma yükleri altında sonlu elemanlar yöntemi ile tasarımı ve optimizasyonu
Thesis Title: Yeni bir tramvayın gövde ve şasisinin statik, dinamik ve çarpışma yükleri altında sonlu elemanlar yöntemi ile tasarımı ve optimizasyonu
Yazar: SEYEDI ALIREZA
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı:  ESTIMATION OF STRESS INTENSITY FACTORS FOR CRACKED FINITE PLATES USING A HYBRID MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FINITE ELEMENT METHOD
Thesis Title:  ESTIMATION OF STRESS INTENSITY FACTORS FOR CRACKED FINITE PLATES USING A HYBRID MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FINITE ELEMENT METHOD
Yazar: YABİR YUSUF
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract


2018


Tez Adı: Iq-Bike: çevreci, sağlıklı, enerji maliyeti düşük, paralel hibrit, yenilikçi bir şehir içi ulaşım aracı
Thesis Title: Iq-Bike: an enviroment-friendly, healthy, energetically low cost, parallel hybrid, novel urban transportation vehicle
Yazar: Ali Emre Utaş
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ünver, Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2018
Abstract

Tez Adı: Broş kesici takımların dizaynı için dişli açma simülasyonu
Thesis Title: Simulation of gear cutting for design of broach cutting tools
Yazar: Metin Koray Yalçın
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Uzaktan komutalı stabilize silah sistemlerinde lineer olmayan etkilerin modellenmesi
Thesis Title: Modeling of non-linear effect in remote controlled stabilized gun systems
Yazar: Ahmet Tatar
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Nano-melez sistemlerin karbon fiber takviyeli polimer matris kompozitlerde (KFTP) arayüz toklaştırma amacıyla kullanımı
Thesis Title:  Use of nano-hybrid systems in carbon fiber reinforced polymer matrix composites (CFRP) for interfacial toughening
Yazar: Melike Kılıçoğlu
Danışman: Doç. Dr. Bora Maviş, Yrd. Doç. Dr. Erhan Bat
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Yüksek sıcaklık şekil hafızalı alaşımların fonksiyonel yorulma ömürlerini incelemek üzere fonksiyonel yorulma test cihazı geliştirilmesi ve bu alaşımların fonksiyonel yorulma ömürlerinin tayini
Thesis Title:  The development of a fatigue test machine to investigate the functional fatigue life of high temperature shape memory alloys and the determination of the functional fatigue life of these alloys
Yazar: Hasan Hüseyin Saygılı
Danışman: Doç. Dr. Benat Koçkar
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Projektillerle çarpışma durumunda fonksiyonel olarak değişen plakaların dinamik davranışının incelenmesi
Thesis Title:  The investigation of the dynamical behaviour of functionally graded plates in collision with projectiles
Yazar: Eralp Fahri Önoğlu
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Askeri araç ön far sistemi opto-mekanik tasarım ve analizi
Thesis Title:  Opto-mechanical design and analysis of military vehicle headlight system
Yazar: Bilge Yanık Bekar
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Emir Kutluay
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Uçak elektronik sistemi soğutma pompasının sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak mekanik tasarımı
Thesis Title:  Mechanical design of an aircraft electronic system cooling pump using finite element methods
Yazar: Yağız Altunay
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Piezoelektrik fan kullanılarak oluşturulan bir akış alanında fin optimizasyonu
Thesis Title:  Fin optimization in a flow field induced by piezoelectric fan
Yazar: Erol Uç
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract


2017


Tez Adı: Lineer olmayan sonlu elemanlar modeli kullanılarak jant içi elektrik motorunun mekanik ve yorulma analizinin yapılması
Thesis Title: In wheel electrical motor's mechanical and fatigue analysis by using non-liner finite element modeling
Yazar: Uğur Görkem Çakıcı
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Özet

Tez Adı: Mobil platform sabitlendirici ayaklarının statik, dinamik ve yorulma analizlerinin sonlu elemanlar simülasyonu
Thesis Title: Static, dynamic and fatigue analyses of mobile platform stabilizer legs using finite element simulation
Yazar: Sezin Çetinkaya Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Özet

Tez Adı: Lityum iyon pillerin ısıl modellemesi
Thesis Title: Thermal modeling of lithium ion batteries
Yazar: Emre Gümüşsu
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici
Özet

Tez Adı: Aksesuar kayış sistemlerinde enine (yanal) titreşimin azaltılması: Kayış gergisinin model öngörülü kontrolü
Thesis Title Reduction of transverse vibration of a serpentine belt system: Model predictive control of a belt tensioner
Yazar: Veysel Murat Önal
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Can Ulaş Doğruer
Özet


2016


Tez Adı: Ortotropik fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin rijit zımbalar altında temas mekaniğinin sonlu elemanlar methodu ile incelenmesi
Thesis Title :Finite element analysis of contact mechanics of rigid punches sliding over a graded orthotropic medium
Yazar: Korhan Babacan Yılmaz
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım; Prof. Dr. Mehmet Ali Güler
Özet

Tez Adı: İtki vektör kontrolünde kullanilmakta olan volkanize edilmiş silikon kauçuk-çelik esnek eklem yapisinin sonlu elemanlar modeli ile analizi
Thesis Title: Finite element modelling of vulcanized silicon rubber-steel flexure joints used in thrust vector control
Yazar: Ahmet Aydoğan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okan Görtan
Özet

Tez Adı: Alüminyum ve magnezyum alaşım levha kompozitlerinin çekme, darbe ve çatlak analizlerinin sonlu elemanlar simülasyonu
Thesis Title: Tensile, impact and crack analyses of aluminum and magnesium alloy plate composites' using finite element simulation
Yazar: Muhammet Ali Sarıgeçili
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Özet

Tez Adı: Araç hava emiş sistemleri için termoelektrik enerji hasatlama ve kablosuz iletişim özelliklerine sahip basınç izleme sistemi
Thesis Title: A pressure monitoring system with thermoelectric energy harvesting and wireless communication feature for air induction system of vehicles
Yazar: Enis Kadir San
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bilsay Sümer
Özet

Tez Adı: Bir seyahat otobüsü kabini içerisindeki hava akışı ve sıcaklık dağılımının analizi
Thesis Title: Air flow and temperature distribution analysis in a coach bus cabin
Yazar: Gökhan Güney
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici
Özet


2015


Tezin Adı:Eksik tahrikli güç aktarım sisteminin servo kontrolü: Bir çift düz dişlinin analizi/ Servo control of underactuated power transmission system: Analysis of a spur gear pair
Yazarı: Abbas Khoshvaght Pirsoltan
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Can Ulaş DOĞRUER
Özet

Tezin Adı: Diferansiyel tiplerinin araç yol tutuşu üzerine etkileri/Effects of differential types on vehicle handling
Yazarı: Muhammed Yüksel 
Danışman: Yrd.Doç.Dr. S. Cağlar BAŞLAMIŞLI
Özet

Tezin Adı : Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) yapılmış kabukların farklı sınır koşulları altındaki dinamik davranışlarının sonlu elemanlar analizi kullanarak hesaplanması/ Calculation of dynamic behaviour of functionally graded material /FGM) shells under different boundary conditions by using finite element analysis 
Yazarı : Serhat SUERİ 
Danışman : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı : 11000 SHPlik bir Turboprop Motorun Ön Yataklama Yapısında Yorulma ve Çatlak Büyüme Analizleri ve Validasyonu/ Fatigue and crack propagation analysis of a 11000 shp turboprop engine front bearing structure and validation
Yazarı : Ayşegül YAMANER
Danışman : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı : Niti Şekil Bellek Alaşımların Süperelastik Özelliklerinin Termo-Mekanik İşlemler İle İyileştirilmesi / Enhancement of superelastic properties of nıtı shape memory alloys with thermo-mechanical processes 
Yazarı : Hüseyin Onur ERDOĞAN
Danışman : Doç. Dr. Benat KOÇKAR
Özet

Tezin Adı : Geniş Bantlı ve Düşük Frekanslı Mekanik Titreşimler İçin Esnek Piezoelektrik Enerji Hasadı Sistemi Tasarımı ve Üretimi/ Design and fabrication of a flexible piezoelectric energy harversting system for broadband and low – frequency mechanical vibrations
Yazarı : Hasan Göksenin ÇETİN
Danışman : Yrd.Doç.Dr. Bilsay SÜMER
Özet

Tezin Adı : Piezoelektrik Tahrikli Doğrusal Hareket Mekanizma Tasarımı / Design of Linear Movement Mechanisms with Piezoelektric Actuator 
Yazarı : Sezgin KOCAER
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Özgür ÜNVER
Özet

Tezin Adı : Akış problemleri için Lattice Boltzmann Yöntemi ve Uygulamaları / The Lattice Boltzmann Method for Fluid Flows and Its Applications
Yazarı : Zekeriya ÖZCAN
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Özgür EKİCİ
Özet

Tezin Adı : C67 Yay Çeliklerinin Deformasyon Karakteristiklerinin Yüksek Gerinimlere Kadar Belirlenmesi ve sac Rulman Bileziği Şekillendirme Adımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi / Determining the deformation Characteristics of C67 Spring Steel up to high strains and anaylsis of metal forming increments of sheet metal bearing rings with finite elements method 
Yazarı : Halil Onat TUĞRUL
Danışman : Doç. Dr. Benat KOÇKAR
Özet


2014


Tezin Adı: M1 Sınıfında Elektrikli Spor Bir Aracın Gövdesinin Tasarımı Ve Üretimi/Design And Manufacturing Of The Body Of An M1 Category Sport Electric Vehicle 
Yazarı: Turan SOYÖZEN
Danışman:Doç. Dr. Engin TANIK
Özet

Tezin Adı:Merkezi Diferansiyelin Çoklu Model Geçişiyle Aktif Kontrolü / Multi Model Switching Control Of The Central Differential Mechanısm
Yazarı:Eray Teoman ÖNDER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Özet

Tezin Adı: Farklı yazılım sistemleri kullanarak bir yolcu uçağı panelinin üretimi için otomatik perçin tezgâhı NC kodlarının oluşturulması ve karşılaştırılması 
Yazarı: Osman Emre ÇELEK
Danışman: Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı: Fonksiyonel Derecelendirilmiş Konik kesitli Mikro-Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi 
Yazarı : Duygu İPCİ
Danışman : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı: Yatay ve Açılı Raylar Üzerinde Hareket Edebilen Ayrıca Dikey Raylara Tırmanabilen Yeni Bir Tip Monoray Vincinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Tasarımı ve Üretimi 
Yazarı : Gürbüz YILMAZ
Danışman : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı: Uzay Uygulamalarında Kullanılan Kompozit Sarımlı, Basınçlı bir Tankın Yapısal Tasarımı ve Analizi 
Yazarı : Muzaffer ÇETİN
Danışman : Prof.Dr.Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı: Binek Taşıtlar İçin Kazanç Uyarlamalı Dayanıklı Tekerlek Kayma Kontrolcüsü Tasarımı 
Yazarı : Morteza Dousti
Danışman : Yrd.Doç.Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Özet

Tezin Adı: Otomotiv polimer membran elektrolit yakıt hücresi sistemlerinin ısıl ve su yönetiminin modellenmesi
Yazarı : Abdurrazzak AKROOT
Danışman : Yrd. Doç. Dr.Özgür EKİCİ
Özet

Tezin Adı: Elastomerlerin sayısal yöntemlerle analizi ve şekilsel döküm yöntemi ile darbelere dayanıklı robot geliştirilmesi.
Yazarı : Behrang Shamsadhinlo
Danışman : Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Özet

Tezin Adı: Esnek uzaysal mekanizmaların tasarımı ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi 
Yazarı : Göktuğ Burak ÇALIK 
Danışman : Doç.Dr.Volkan PARLAKTAŞ/ Doç.Dr. Engin TANIK 
Özet


2013


Tezin Adı : 32CrMoV çeliğinin aşınma direncini arttırmak için yeni bir ısıl işlem metodunun geliştirilmesi
Yazarı : Hande ÖZCAN
Danışman : Yrd.Doç.Dr. Benat KOÇKAR 
Özet

Tezin Adı : Gözenekli NiTi alaşımların üretimi ve karakterizasyonu 
Yazarı : Şule Çakmak
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Benat KOÇKAR 
Özet

Tezin Adı : Magnezyum alaşımlarının düşük sıcaklık deformasyon kabiliyetinin geliştirilmesi
Yazarı :Vahid ATTARİ
Danışman : Yrd.Doç.Dr. Benat KOÇKAR 
Özet

Tezin Adı : Biolojiden esinlenmiş yeni nesil mikro-nano polimer fiber dizini tasarımı, üretimi ve karakterizasyonu
Yazarı : Peyman ANSARI
Danışman : Yrd.Doç.Dr. Bilsay SÜMER 
Özet

Tezin Adı : Yağ asitleriyle işlevselleştirilmiş böhmit ve alümina parçacıkların alkit reçinelerin çizilme direnci üzerine etkisi 
Yazarı : İdil Öğretim
Danışman : Doç.Dr. Bora Maviş
Özet

Tezin Adı : Yol araçları için kayma gözlemci ve yol adezyon katsayısı tahmincisi tasarımı
Yazarı : ARASH HOSSEINIAN AHANGARNEJAD
Danışman : Yrd.Doç.Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Özet

Tezin Adı : Mikro-fiber yapılar kullanan tırmanan robotun tasarımı, optimizasyonu ve üretimi 
Yazarı : Ahmet ÇALIŞ
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Özgür ÜNVER
Özet

Tezin Adı : Tırmanan robotlar için fiber modellemesi ve karakterizasyonu 
Yazarı : Ergül İLASLAN
Danışman : Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Özet

Tezin Adı : Endüstriyel çizgi takip eden robot cihazı geliştirilmesi 
Yazarı : Kıvanç İREN
Danışman : Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Özet

Tezin Adı : Ferromanyetik yüzeylere tırmanabilen robot tasarımı 
Yazarı : Ömer Barışkan YASAN
Danışman : Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Özet

Tezin Adı : Esnek mekanizmaların sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi 
Yazarı : Gaye KAPLAN 
Danışman : Doç.Dr. Volkan PARLAKTAŞ / Doç.Dr. Engin TANIK
Özet


2012


Tezin Adı : Bir akrobasi uçağının yatay dengeleyicisinin yapısal tasarımı 
Yazarı : Mehmet YAŞARTEKİN
Danışman : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı : Turbo dizel bir motorda bir pistonun termal ve mekanik yükler altında sonlu elemanlar yöntemiyle gerilim 
Yazarı : Baran VAROL
Danışman : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı : Isı üretimi olan sürtünmeli temasların sıcaklık bağımlı özellikler kullanılarak analizi 
Yazarı : Mehmet Nurullah BALCI
Danışman : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı :Malzeme özellikleri sıcaklığa bağımlı olan izotropik fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde bulunan eğik çatlakların gerilme şiddet çarpanları Jk-integral yöntemi ile hesaplanması 
Yazarı : Morteza Yeganehpoor
Danışman : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı : HU-GO hafif aracının şasisinin sonlu elemanlar metodu ile mukavemet ve modal analizi 
Yazarı : YUSUF BAHADIR CİNALİ
Danışman : Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı : Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakalar Üzerindeki Çatlak Üzerine Uygulanan Titreşimin Sonlu elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi 
Yazarı : Harun DÜZENLİ
Danışman : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Özet

Tezin Adı : Yeni tip esnek silecek mekanizması tasarımı ve üretimi 
Yazarı : Raşit KARAKUŞ 
Danışmanlar : Doç.Dr. Engin TANIK / Doç. Dr. Volkan PARLAKTAŞ
Özet


2011


Tezin Adı : Tek yönlü kompozit malzemelerin higrotermal kırılma analizi için Jk-ıntegral metodu 
Yazarı : Onur ARSLAN
Danışmanlar : Doç.Dr.Bora YILDIRIM / Doç.Dr.Serkan DAĞ
Özet

Tezin Adı : TRISO kaplanmış parçacıkların termal ve mekanik analizi için sonlu elemanlar metodu ile kod geliştirilmesi 
Yazarı : Atilla YILDIZ
Danışman  : Doç.Dr.Bora YILDIRIM / Prof.Dr. Ünal ÇOLAK
Özet

Tezin Adı : Zincir yapılı kütle yay sönümleyicili sistemler ile titreşimlerin azaltılması 
Yazarı  : Selçuk KAYABAŞI 
Danışman:  Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Özet