Detaylar için,
Detaylar için,
Qs Alana Göre Dünya Sıralaması
Araştırma Projeleri
MMU411 Isıl Mühendislik ve Tasarım Projeleri
MMU498 Tasarım Projesi Posterleri
TUSAŞ Sabit Kanat Hava Araçları Yazılım Geliştrme Laboratuvarı
Sayılarla Bölümümüz

Personel Sayısı
Profesör: 8
Doçent: 3
Dr. Öğretim Üyesi: 6
Öğretim Görevlisi: 1
Araştırma Görevlisi: 7
İdari Personel: 7

Mezunlarımız: www.linkedin.com/in/hacettepe-makina    

Öğrenci ve Mezun Sayıları

Akademik Yıl

Lisans
(toplam- 1., 2., 3. ve 4. sınıflar)

Lisansüstü 
(toplam)

 

Mezun Sayıları

Lisans

Yüksek lisans

Doktora

2016

176

155

32

 

 

2015

180

125

36

9

 

2014

196

96

46

4

 

2013

165

98

24

14

 

2012

157

78

34

4

 

2011

147

68

26

2

 

2010

115

47

8