Detaylar için,
Detaylar için,
Qs Alana Göre Dünya Sıralaması
Araştırma Projeleri
MMU411 Isıl Mühendislik ve Tasarım Projeleri
MMU498 Tasarım Projesi Posterleri
TUSAŞ Sabit Kanat Hava Araçları Yazılım Geliştrme Laboratuvarı
Misyonumuz (Özgörevimiz) ve Vizyonumuz (Uzgörümüz)

MİSYONUMUZ (ÖZGÖREVİMİZ)
Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünün misyonu

  • uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve tasarım yetkinliklerine sahip,
  • sürdürülebilir kalkınma ve çevre konularına duyarlı,
  • ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye önayak olan,

mühendisler yetiştirmek ve bu süreçte gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uluslararası ve ulusal teknolojiye katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ (UZGÖRÜMÜZ)
Kendini evrensel ve ulusal teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda devamlı yenileyen ve bu konuda çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan ve uygulayan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde uluslararası düzeyde üretken bir bölüm olmaktır.