Regarding summer practices. (in Turkish)

If there is anything that you cannot understand due to the language barrier regarding the announcement, please contact Dr. Özgür Ekici via e-mail.

COVID-19 süreci kapsamında Staj Bölüm Kurulu Kararları (*)

1.       Bahar 2020 dönemi sonunda yapılması planlanan MMU 200 atölye stajının daha sonra belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesine,
2.       Uzaktan staj imkanı sunan firmalarda MMU 400 staj konularına uygun olması ve firma yetkilisi tarafından onaylı belge sunulması kaydıyla uzaktan staj yapılabilmesine (**),
3.       MMU 400 stajının yapılabilmesi için öncesinde MMU 300 stajının yapılması şartının uygulanmamasına,
4.       Güz 2020 dönemi sonundaki üç haftalık süre ve Bahar 2021 dönemi ders ekle – bırak dönemi başlangıcına kadar olan bir haftalık sürede MMU 300 ve MMU 400 stajlarının yapılabilmesine veya tamamlanabilmesine,
5.       Kesintisiz 20 iş günü yapılması gereken MMU 300 ve MMU 400 stajlarının kesintisiz olarak yapılması şartının uygulanmamasına,
6.       Staj konularına uygun şekilde, farklı firma içi birimlerde yapılması kaydıyla MMU 300 ve MMU 400 stajlarının aynı firmada yapılabilmesine, (***)
7.       MMU 300 ve MMU 400 stajlarını yaz döneminde beraber yapmak isteyen öğrencilerin bahar 2021 döneminde mezun olabileceklerine dair bilginin danışmanları tarafından BSK’ya bildirilmesine, (***)
8.       Mezuniyet için sadece MMU 300/MMU 400 veya her iki stajı kalacak öğrencilerin danışmanlarının bu durumu BSK’ya bildirmelerine,
9.       Mezuniyet için sadece MMU 300/MMU 400 veya her iki stajı kalacak öğrenciler, bölümümüz öğretim üyeleri ile anlaştıkları takdirde, anlaştıkları öğretim üyesi yürütücülüğündeki araştırma projeleri kapsamında uzaktan veya yerinde staj biçiminde yapabilmesine (****),

akademik bölüm kurulumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.

* Belirtilen kararlar sadece Yaz 2020 Staj dönemi için geçerlidir
** Firma yetkilisinin BSK’ya bahsi geçen öğrencinin uzaktan staj yapabileceğine dair bir e-mail göndermesi gerekmektedir.
*** MMU 300 ve MMU 400 stajlarının aynı yaz döneminde yapılabilmesi ile ilgili “Bölüm Staj İlkeleri”nde belirtilen kurallar, geçerliliğini korumaktadır.
**** Proje yürütücüsü öğretim üyesinin onaylaması ve BSK’ya bilgi vermesi gereklidir
BSK: Bölüm Staj Koordinatörü

Quick Access

 

Hacettepe University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering 
Beytepe, Ankara, Turkey, 06800.

E-Posta : me@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı