We Are Waiting For You!
Hacettepe University Promotion Days will take place in Beytepe Campus between 29-31 July. All the colors of life are here... What about you?
H-Mech is the winner of TEKNOFEST..
QS rankings 2021
FEANI index
Research Projects
academic position
Theses

Phd Theses Completed in the Department of Mechanical Engineering


2019

Tez Adı: ROBUST DATA-DRIVEN FIXED-ORDER H∞ CONTROLLER SYNTHESIS USING CONVEX OPTIMIZATION
Thesis Title: ROBUST DATA-DRIVEN FIXED-ORDER H∞ CONTROLLER SYNTHESIS USING CONVEX OPTIMIZATION
Yazar: Ersin DAŞ
Danışman: Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF TITANIUM FOAM SCAFFOLDS AS BONE SUBSTITUTE MATERIALS
Thesis Title:  PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF TITANIUM FOAM SCAFFOLDS AS BONE SUBSTITUTE MATERIALS
Author: ÇETİNEL OKTAY
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

 


MS Theses Completed in the Department of Mechanical Engineering


2019


Tez Adı: AN ELECTRIFICATION SOLUTION FOR ISTANBUL METROBUS LINE 
Thesis Title: AN ELECTRIFICATION SOLUTION FOR ISTANBUL METROBUS LINE 
Author: MUSTAFA NİCEM TANYERİ
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: İÇ İÇE GEÇMİŞ SİLİNDİRİK, YÜKSEK BASINÇ ALTINDA ÇALIŞABİLEN, YÜKSEK SIZDIRMAZLIĞA SAHİP TİTANYUM TÜPÜN, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK DENEYSEL KAYNAK PARAMETRE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI İLE ELDE EDİLMESİ
Thesis Title: İÇ İÇE GEÇMİŞ SİLİNDİRİK, YÜKSEK BASINÇ ALTINDA ÇALIŞABİLEN, YÜKSEK SIZDIRMAZLIĞA SAHİP TİTANYUM TÜPÜN, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK DENEYSEL KAYNAK PARAMETRE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI İLE ELDE EDİLMESİ
Author: TOLGA ÖZKAYA
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: HİBRİT ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ALGORİTMALARININ PARALEL HİBRİT ARAÇLARDA ANALİZİ VE DİNANOMETRE TESTLERİYLE DOĞRULANMASI
Thesis Title: HİBRİT ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ALGORİTMALARININ PARALEL HİBRİT ARAÇLARDA ANALİZİ VE DİNANOMETRE TESTLERİYLE DOĞRULANMASI
Author: BAYRAMCAN İNCE
Supervisor: Doç. Dr. S.Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2019
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: DESIGNING A MECHANISM OF LIFTING SUSPENSION IN WHEELED ARMOURED VEHICLES
Thesis Title: DESIGNING A MECHANISM OF LIFTING SUSPENSION IN WHEELED ARMOURED VEHICLES
Author: ÇEVİK AHMET ÇAĞKAN
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Yeni bir tramvayın gövde ve şasisinin statik, dinamik ve çarpışma yükleri altında sonlu elemanlar yöntemi ile tasarımı ve optimizasyonu
Thesis Title: Yeni bir tramvayın gövde ve şasisinin statik, dinamik ve çarpışma yükleri altında sonlu elemanlar yöntemi ile tasarımı ve optimizasyonu
Author: SEYEDI ALIREZA
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract

Tez Adı:  ESTIMATION OF STRESS INTENSITY FACTORS FOR CRACKED FINITE PLATES USING A HYBRID MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FINITE ELEMENT METHOD
Thesis Title:  ESTIMATION OF STRESS INTENSITY FACTORS FOR CRACKED FINITE PLATES USING A HYBRID MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FINITE ELEMENT METHOD
Author: YABİR YUSUF
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2019
Dil: EN
Abstract


2018


Tez Adı: Iq-Bike: çevreci, sağlıklı, enerji maliyeti düşük, paralel hibrit, yenilikçi bir şehir içi ulaşım aracı
Thesis Title: Iq-Bike: an enviroment-friendly, healthy, energetically low cost, parallel hybrid, novel urban transportation vehicle
Yazar: Ali Emre Utaş
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ünver, Doç. Dr. S. Çağlar Başlamışlı
Tezin Yılı: 2018
Abstract

Tez Adı: Broş kesici takımların dizaynı için dişli açma simülasyonu
Thesis Title: Simulation of gear cutting for design of broach cutting tools
Yazar: Metin Koray Yalçın
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Uzaktan komutalı stabilize silah sistemlerinde lineer olmayan etkilerin modellenmesi
Thesis Title: Modeling of non-linear effect in remote controlled stabilized gun systems
Author: Ahmet Tatar
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Nano-melez sistemlerin karbon fiber takviyeli polimer matris kompozitlerde (KFTP) arayüz toklaştırma amacıyla kullanımı
Thesis Title:  Use of nano-hybrid systems in carbon fiber reinforced polymer matrix composites (CFRP) for interfacial toughening
Author: Melike Kılıçoğlu
Danışman: Doç. Dr. Bora Maviş, Yrd. Doç. Dr. Erhan Bat
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Yüksek sıcaklık şekil hafızalı alaşımların fonksiyonel yorulma ömürlerini incelemek üzere fonksiyonel yorulma test cihazı geliştirilmesi ve bu alaşımların fonksiyonel yorulma ömürlerinin tayini
Thesis Title:  The development of a fatigue test machine to investigate the functional fatigue life of high temperature shape memory alloys and the determination of the functional fatigue life of these alloys
Yazar: Hasan Hüseyin Saygılı
Danışman: Doç. Dr. Benat Koçkar
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract

Tez Adı: Projektillerle çarpışma durumunda fonksiyonel olarak değişen plakaların dinamik davranışının incelenmesi
Thesis Title:  The investigation of the dynamical behaviour of functionally graded plates in collision with projectiles
Yazar: Eralp Fahri Önoğlu
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Askeri araç ön far sistemi opto-mekanik tasarım ve analizi
Thesis Title:  Opto-mechanical design and analysis of military vehicle headlight system
Author: Bilge Yanık Bekar
Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi Emir Kutluay
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Uçak elektronik sistemi soğutma pompasının sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak mekanik tasarımı
Thesis Title:  Mechanical design of an aircraft electronic system cooling pump using finite element methods
Yazar: Yağız Altunay
Danışman: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Tezin Yılı: 2018
Dil: TR
Abstract

Tez Adı: Piezoelektrik fan kullanılarak oluşturulan bir akış alanında fin optimizasyonu
Thesis Title:  Fin optimization in a flow field induced by piezoelectric fan
Author: Erol Uç
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici
Tezin Yılı: 2018
Dil: EN
Abstract


2017


Tez Adı: Lineer olmayan sonlu elemanlar modeli kullanılarak jant içi elektrik motorunun mekanik ve yorulma analizinin yapılması
Thesis Title: In wheel electrical motor's mechanical and fatigue analysis by using non-liner finite element modeling
Author: Uğur Görkem Çakıcı
Supervisor:  Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Mobil platform sabitlendirici ayaklarının statik, dinamik ve yorulma analizlerinin sonlu elemanlar simülasyonu
Thesis Title: Static, dynamic and fatigue analyses of mobile platform stabilizer legs using finite element simulation
Author: Sezin Çetinkaya
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Lityum iyon pillerin ısıl modellemesi
Thesis Title: Thermal modeling of lithium ion batteries
Author:  Emre Gümüşsu
Supervisor:   Assist.Prof. Dr. Özgür Ekici
Abstract

Tez Adı: Aksesuar kayış sistemlerinde enine (yanal) titreşimin azaltılması: Kayış gergisinin model öngörülü kontrolü
Thesis Title: Reduction of transverse vibration of a serpentine belt system: Model predictive control of a belt tensioner
Author: Veysel Murat Önal
Supervisor:   Assist.Prof. Dr. Can Ulaş Doğruer
Abstract


2016


Tez Adı: Ortotropik fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin rijit zımbalar altında temas mekaniğinin sonlu elemanlar methodu ile incelenmesi
Thesis Title :Finite element analysis of contact mechanics of rigid punches sliding over a graded orthotropic medium
Author: Korhan Babacan Yılmaz
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım; Prof. Dr. Mehmet Ali Güler
Abstract

Tez Adı: İtki vektör kontrolünde kullanilmakta olan volkanize edilmiş silikon kauçuk-çelik esnek eklem yapisinin sonlu elemanlar modeli ile analizi
Thesis Title: Finite element modelling of vulcanized silicon rubber-steel flexure joints used in thrust vector control
Author: Ahmet Aydoğan
Supervisor:  Assist.Prof. Dr. Mehmet Okan Görtan
Abstract

Tez Adı: Alüminyum ve magnezyum alaşım levha kompozitlerinin çekme, darbe ve çatlak analizlerinin sonlu elemanlar simülasyonu
Thesis Title: Tensile, impact and crack analyses of aluminum and magnesium alloy plate composites' using finite element simulation
Author:: Muhammet Ali Sarıgeçili
Supervisor: Prof. Dr. Bora Yıldırım
Abstract

Tez Adı: Araç hava emiş sistemleri için termoelektrik enerji hasatlama ve kablosuz iletişim özelliklerine sahip basınç izleme sistemi
Thesis Title: A pressure monitoring system with thermoelectric energy harvesting and wireless communication feature for air induction system of vehicles
Author: Enis Kadir San
Danışman: Assist.Prof. Dr. Bilsay Sümer
Abstract

Tez Adı: Bir seyahat otobüsü kabini içerisindeki hava akışı ve sıcaklık dağılımının analizi
Thesis Title: Air flow and temperature distribution analysis in a coach bus cabin
Author: Gökhan Güney
Supervisor: Assist.Prof. Dr. Özgür Ekici
Abstract


2015


Title: Eksik tahrikli güç aktarım sisteminin servo kontrolü: Bir çift düz dişlinin analizi/ Servo control of underactuated power transmission system: Analysis of a spur gear pair
Author:  Abbas Khoshvaght Pirsoltan
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Can Ulaş DOĞRUER
Abstract

Title: Diferansiyel tiplerinin araç yol tutuşu üzerine etkileri/Effects of differential types on vehicle handling
Author : Muhammed Yüksel 
Supervisor : Assist.Prof.Dr. S. Cağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title : Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) yapılmış kabukların farklı sınır koşulları altındaki dinamik davranışlarının sonlu elemanlar analizi kullanarak hesaplanması/ Calculation of dynamic behaviour of functionally graded material /FGM) shells under different boundary conditions by using finite element analysis 
Author : Serhat SUERİ 
Supervisor : Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : 11000 SHPlik bir Turboprop Motorun Ön Yataklama Yapısında Yorulma ve Çatlak Büyüme Analizleri ve Validasyonu/ Fatigue and crack propagation analysis of a 11000 shp turboprop engine front bearing structure and validation
Author : Ayşegül YAMANER
Supervisor : Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Niti Şekil Bellek Alaşımların Süperelastik Özelliklerinin Termo-Mekanik İşlemler İle İyileştirilmesi / Enhancement of superelastic properties of nıtı shape memory alloys with thermo-mechanical processes 
Author : Hüseyin Onur ERDOĞAN
Supervisor : Assoc.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title : Geniş Bantlı ve Düşük Frekanslı Mekanik Titreşimler İçin Esnek Piezoelektrik Enerji Hasadı Sistemi Tasarımı ve Üretimi/ Design and fabrication of a flexible piezoelectric energy harversting system for broadband and low – frequency mechanical vibrations
Author : Hasan Göksenin ÇETİN
Supervisor : Assist.Prof.Dr. Bilsay SÜMER
Abstract

Title : Piezoelektrik Tahrikli Doğrusal Hareket Mekanizma Tasarımı / Design of Linear Movement Mechanisms with Piezoelektric Actuator 
Author : Sezgin KOCAER
Supervisor : Assist.Prof.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Akış problemleri için Lattice Boltzmann Yöntemi ve Uygulamaları / The Lattice Boltzmann Method for Fluid Flows and Its Applications
Author : Zekeriya ÖZCAN
Süpervisor : Assist.Prof.Dr. Özgür EKİCİ
Abstract

Title : C67 Yay Çeliklerinin Deformasyon Karakteristiklerinin Yüksek Gerinimlere Kadar Belirlenmesi ve sac Rulman Bileziği Şekillendirme Adımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi / Determining the deformation Characteristics of C67 Spring Steel up to high strains and anaylsis of metal forming increments of sheet metal bearing rings with finite elements method 
Author : Halil Onat TUĞRUL
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract


2014


Title: M1 Sınıfında Elektrikli Spor Bir Aracın Gövdesinin Tasarımı Ve Üretimi/Design And Manufacturing Of The Body Of An M1 Category Sport Electric Vehicle 
Author: Turan SOYÖZEN
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Engin TANIK
Abstract

Title:Merkezi Diferansiyelin Çoklu Model Geçişiyle Aktif Kontrolü / Multi Model Switching Control Of The Central Differential Mechanısm
Author:Eray Teoman ÖNDER
Supervisor: Assist.Prof.Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Automatic riveting machine NC code generation and comparison by using different software systems for production of passenger plane shell
Author: Osman Emre ÇELEK
Supervisor: Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Free Vibration Analysis of functionally Graded Micro-Bemas With Tapered Cross Section 
Author: Duygu İPCİ
Supervisor: Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Desing and Manifacturing of a New Type Monorail Crane, Moving on Both Horizontal and Angular Rails Also Climbing on Vertical Rails, by Using Finite Element Analysis 
Author: Gürbüz YILMAZ
Supervisor: Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Structural Design and Analysis of a Composite Owerrapped Pressure Vessel Used ın Space Applications 
Author: Muzaffer ÇETİN
Supervisor: Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Design of Gain Sheduled Robust Wheel Slip Controller For Passenger Vehicles 
Author : Morteza Dousti
Supervisor: Assist.Prof.Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Modelling of thermal and water management in automotive polymer electrolyte membrane fuel cell systems / Otomotiv polimer membran elektrolit yakıt hücresi sistemlerinin ısıl ve su yönetiminin modellenmesi
Author: Abdurrazzak AKROOT
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Özgür EKİCİ
Abstract

Title: Numerical analysis and manufacturing of elastomers utilizing shape deposition manufacturing method to design a rugged robot 
Author: Behrang Shamsadhinlo
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title: Design and analysis of compliant spatial mechanisims using finite element method
Author: Göktuğ Burak ÇALIK 
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Volkan PARLAKTAŞ
Abstract


2013


Tittle: Development of a novel heat treatment method for enhancing the wear resistance of 32CrMoV steel
Author: Hande ÖZCAN
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Production and characterization of porous NiTi alloys
Author: Şule ÇAKMAK
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Enhancement of the low temperature deformation ability of magnesium alloys 
Author: Vahid ATTARİ
Supervisor: Asist.Prof.Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Design, fabrication and characterization of bio-inspired micro-nano new generation polymer fiber array 
Author: Peyman ANSARİ
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Bilsay SÜMER
Abstract

Title: Effect of boehmite and alumina particles functionalized with fatty acids on the scratch resistance of alkyd resins
Author: İdil ÖĞRETİM
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora MAVİŞ
Abstract

Title: Design of a slip observer and road adhesion coefficient estimator for road vehicles
Author: ARASH HOSSEINIAN AHANGARNEJAD
Supervisor: Asist.Prof.Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Design and optimization of climbing robots utilizing micro-fiber arrays
Author: Ahmet ÇALIŞ
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Fiber modelling and characterisation for climbing robots
Author : Ergül İLASLAN
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Improvement of industrial path following robot
Author : Kıvanç İREN
Supervisor : Asist.Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Design of ferromagnetic surface climbing robot
Author : Ömer Barışkan YASAN
Supervisor : Assist.Prof.Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Investigation of compliant mechanisms by using finite element method
Author : Gaye KAPLAN
Supervisor : Assoc.Prof.Dr. Volkan PARLAKTAŞ
Abstract


2012


Title: Structural design of the horizontal stabilizer of an acrobatic plane
Author: Mehmet YAŞARTEKİN
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Stress analysis of a piston of a turbo diesel engine under thermal and mechanical loads using finite element method
Author: Baran VAROL
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Analysis of frictional contacts with heat generation considering temperature dependent properties
Author: Mehmet Nurullah BALCI
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Calculation of stress intensity factors of inclined crack embedded in isotropic functionally graded materials with temperature dependence material properties using Jk-integral method
Author : Morteza Yeganehpoor
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: The strength and modal analysis of the chassis of HU-GO ultra light vehicle using finite element method
Author: Yusuf Bahadır CİNALİ 
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title:Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakalar Üzerindeki Çatlak Üzerine Uygulanan Titreşimin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi 
Author: Harun DÜZENLİ
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Design and production of a new type compliant wiper mechanism
Author: Raşit KARAKUŞ
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Engin TANIK/ Assoc.Prof.Volkan PARLAKTAŞ
Abstract


2011

Title: Hygrothermal fracture analysis of a unidirectional composite laminate using Jk-integral
Author: Onur ARSLAN
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM / Doç.Dr.Serkan DAĞ
Abstract

Title: Code development with finite element method for thermal and mechanical analysis of TRISO coated particles
Author: Atilla YILDIZ
Advisor : Assoc.Prof.Dr. Bora YILDIRIM / Prof.Dr. Ünal ÇOLAK
Abstract

Title: Vibration reduction in chain multiple mass spring damper systems 
Author: Selçuk KAYABAŞI 
Advisor: Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract