Sayılarla Bölümümüz

Personel Sayısı
Profesör: 4
Doçent: 4
Dr. Öğretim Üyesi: 7
Öğretim Görevlisi: 2
Araştırma Görevlisi: 5
İdari Personel: 11

Mezunlarımız: www.linkedin.com/in/hacettepe-makina    

Öğrenci ve Mezun Sayıları

Akademik Yıl

Lisans
(toplam- 1., 2., 3. ve 4. sınıflar)

Lisansüstü 
(toplam)

 

Mezun Sayıları

Lisans

Yüksek lisans

Doktora

2016

176

155

32

 

 

2015

180

125

36

9

 

2014

196

96

46

4

 

2013

165

98

24

14

 

2012

157

78

34

4

 

2011

147

68

26

2

 

2010

115

47

8

 

 

 

Hızlı Erişim

 

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara

E-Posta : makina@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı