Misyonumuz (Özgörevimiz) ve Vizyonumuz (Uzgörümüz)

MİSYONUMUZ (ÖZGÖREVİMİZ)
Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünün misyonu

  • uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve tasarım yetkinliklerine sahip,
  • sürdürülebilir kalkınma ve çevre konularına duyarlı,
  • ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye önayak olan,

mühendisler yetiştirmek ve bu süreçte gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uluslararası ve ulusal teknolojiye katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ (UZGÖRÜMÜZ)
Kendini evrensel ve ulusal teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda devamlı yenileyen ve bu konuda çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan ve uygulayan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde uluslararası düzeyde üretken bir bölüm olmaktır.

Hızlı Erişim

 

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara

E-Posta : makina@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı